08-517 60 400 info@insert.se

Materialkrav

För annonser i temabilaga till Aftonbladet och Expressen

Innan du lämnar materialet till oss, kontrollera följande

 • Alla annonser måste vara sparade som en PDF-fil eller EPS-fil.
 • PDF-annonser ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. För PDF-filer gäller dessutom att de måste gå att konvertera till EPS med bibehållen kvalitet. PDF-filer ska vara gjorda efter TU:s specifikation för PDF:er till dagspress. TU har en “inställningsfil” för bl a Acrobat och InDesign.
 • EPS-filer kan vara sparade i Level 1, 2 eller 3.
 • Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm). Se bifogat dokumet med information om annonsformat.
 • Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.
 • Färgannonser får endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras innan de skickas, då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos leverantören. ICC-profiler för konvertering till CMYK-färger finns att hämta på TU:s webbsida www.tu.se
 • Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara minst 170 dpi.
 • Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket.
 • Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.
 • Alla typsnitt som förekommer i annonsen, även i logotyper, ska inkluderas i filen. PDF-filer inkluderar typsnitt om det är inställt i profilen för det program som skapar PDF:en. För en EPS-fil finns ett antal olika metoder. Bland annat kan ProScript, Illustrator m fl vara till hjälp. I EPS- filer rekommenderar vi att alla typsnitt görs om till banor. Undvik typsnitt i formaten OpenType eller som är CID- kodade. Egenproducerade typsnitt får inte förekomma.
 • Annonsen ska vara anpassad för aktuell tryckmetod. Använd ICC-profilen “Färgpressen”. Profilen kan laddas
  ner via www.dagspress.se. Utförlig information om anpassningar för dagspress och ICC-profiler kan fås från www.tu.se.

annonsforslag

 • att filen bara innehåller fyra färger (CMYK)
 • att text som ska vara svart inte är 4-färgs-separerad.
 • att alla typsnitt är inkluderade eller gjorda som banor
 • att bilder i annonsen har rätt upplösning
 • att annonsens storlek överensstämmer med den bokade ytan.

Annonsunderlag levereras digitalt till