08-517 60 400 info@insert.se

För annonsörer

Varför du ska annonsera med oss

Varför Insert Media

Vi på Insert Media tror på värdet av det skrivna ordet tillsammans med ett innehåll som inspirerar, engagerar, berör och skapar nyfikenhet. Med våra nischade tidningar och enorma räckvidd når vi hundratusentals nyfikna läsare varje vecka.

I samarbete med dig stärker vi ditt varumärke genom artiklar och bilder där ni förknippas med positiva historier och händelser. Ni blir källan till kunskapen för era kunder.

Vi känner våra läsare. Vi kan vår marknad. Frågan är, vill du hänga med?

Intressanta och nischade temabilagor

Våra redaktörer kombinerar inspirerande och intressanta artiklar inom specifika teman där det ges möjlighet för annonsörerna att i rätt kontext nå ut till sin målgrupp.

Bred räckvidd inom olika målgrupper

Våra temabilagor syns i marknadens starkaste medier. Vi erbjuder våra annonsörer en unik möjlighet att nå ut såväl rikstäckande som till storstäder och lokalt.

Skräddarsydda lösningar anpassade för kundernas behov

Med vår breda erfarenhet och kompetens hjälper vi våra kunder att synas och sticka ut i mediebruset. Vi tror på långsiktighet och kontinuitet för ett framgångsrikt samarbete.